Sponsors

De vereniging Sport Staalt Spieren is al jaren actief in ’s-Heerenhoek. We streven ernaar om kinderen en volwassenen in een recreatieve sfeer gymlessen en groepslessen aan te bieden om op die manier de lichaamsbeweging te bevorderen. De vereniging organiseert voor de jeugd ook enkele activiteiten buitenom de lessen. 


Om deze extra activiteiten nu en in de toekomst te kunnen blijven organiseren, zijn we op zoek naar bedrijven en personen die ons willen steunen door middel van een kleine financiële bijdrage. In ruil daarvoor bieden wij u een vermelding op onze website.


Wij hopen dat u het belang van onze vereniging in ’s-Heerenhoek inziet en ons wilt helpen onze activiteiten uit te kunnen blijven voeren.


Als u vragen heeft of meer informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met Jeanine Witkam-Traas, jcmtraas@zeelandnet.nl secretaris van de vereniging Sport Staalt Spieren.


Als u ons wilt helpen met een vrijwillige bijdrage, dan kunt u dit overmaken op bankrekeningnummer NL69RABO0170082202 t.n.v. Sport Staalt Spieren.


Wij danken u voor uw aandacht en hopen uiteraard op een enthousiaste en positieve reactie.Word ook sponsor!

Sponsors

Wij zijn onze sponsors zeer erkentelijk voor hun bijdrage!